Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid

Het is voor organisaties erg belangrijk dat medewerkers tevreden zijn met hun werk. Hoge medewerkerstevredenheid heeft namelijk een positieve invloed op klanttevredenheid, productiviteit, winst, een gevoel van veiligheid en leidt tot minder personeelsverloop. Het is daarom voor organisaties belangrijk om inzicht te hebben in hoe tevreden medewerkers zijn met hun werk. Science for Strategy kan dit inzicht verschaffen.

Werken binnen een organisatie kent vele aspecten. Denk aan de mate van autonomie die medewerkers hebben in het uitvoeren van hun werk, de waardering die zij krijgen voor hun werk, het salaris dat zij maandelijks ontvangen, de doorgroeimogelijkheden die worden geboden, de (veronderstelde) reputatie van de organisatie waarvoor zij werken, de sociale activiteiten die rondom het werk plaatvinden, etc.

Science for Strategy kan voor alle binnen uw organisatie relevante werkaspecten in kaart brengen hoe tevreden uw medewerkers met die aspecten zijn. Dit doen wij door de aspecten in het zogenaamde Importance-Satisfaction Model (Chen & Yang, 2006) te plaatsen:

Met surveyonderzoek meten wij (1) hoe tevreden medewerkers zijn met werkaspecten en (2) hoe belangrijk medewerkers die aspecten bij het uitvoeren van hun werk eigenlijk vinden. Door dit allebei te meten komen wij tot vier categorieën ‘tevredenheidsaspecten’:

  1. Tevredenheidsaspecten die niet belangrijk zijn en waarmee medewerkers ontevreden zijn (careless area). Die tevredenheidsaspecten zou u kunnen aanpakken, maar dat heeft geen prioriteit.
  2. Tevredenheidsaspecten die niet belangrijk zijn en waarmee medewerkers wel tevreden zijn (surplus area). Die tevredenheidsaspecten kunt u laten zoals ze zijn.
  3. Tevredenheidsaspecten die wel belangrijk zijn en waarmee medewerkers ontevreden zijn (to be improved area). Die tevredenheidsaspecten moet u als eerste aanpakken om de tevredenheid van de medewerkers te vergroten.
  4. Tevredenheidsaspecten die wel belangrijk zijn en waarmee medewerkers tevreden zijn (excellent area). Die tevredenheidsaspecten zou u moeten laten zoals ze zijn en misschien zou u ze zelfs een prominentere rol moeten laten spelen in uw bedrijfsvoering.

Wanneer u inzicht hebt in welke werkaspecten het meest vragen om verbetering, voorkomt u dat u geld, tijd en moeite stopt in het aanpakken van werkaspecten die helemaal niet zo veel bijdragen aan hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun werk.

Kortom: als u input wilt voor een strategie waarmee u de tevredenheid onder uw medewerkers kunt verhogen, laat dan Science for Strategy onderzoeken welke werkaspecten überhaupt zinnig zijn om aan te pakken. Uiteraard kunnen wij dit eventueel voor verschillende afdelingen van uw organisatie doen. Als ook op meerdere momenten. Zo wordt duidelijk of verbeteringsacties hebben geleid tot een hogere tevredenheid onder uw medewerkers.

Wat wij bieden:

  • In overleg met u stellen wij een op maat gemaakte surveylijst op waarmee wij de tevredenheid met voor uw organisatie relevante werkaspecten meten.
  • Met geavanceerde statistische analyses verwerken wij de verzamelde gegevens en zetten in een overzichtelijk rapport uiteen welke werkaspecten u het beste kun aanpakken om de tevredenheid van uw medewerkers met hun werkt te verhogen.