Gewenst gedrag beïnvloeden

Gewenst gedrag beïnvloeden

Bent u benieuwd hoe u uw klanten effectief kunt stimuleren om uw product te kopen? Of bent u benieuwd hoe u burgers kunt stimuleren gewenst gedrag te vertonen? Dan is inzicht hebben in de zogenaamde voorspellers van gewenst gedrag absoluut noodzakelijk. Science for Strategy kan u dat inzicht leveren.

Stel, u wilt de verkoop van een nieuw softwarepakket stimuleren. Hoe doet u doet? Het antwoord op deze vraag is totaal afhankelijk van wat binnen uw doelgroep de sterkste voorspellers zijn van de aanschaf van softwarepakketten. Het zou zo kunnen zijn dat een afweging van de voor- en nadelen van een softwarepakket het sterkst voorspelt of mensen tot de aanschaf ervan overgaan. Maar het kan ook zo zijn dat mensen zich vooral laten beïnvloeden door vrienden en bekenden die al (goede) ervaringen met een softwarepakket hebben. Of misschien laten mensen zich in hun beslissing tot de aanschaf van het softwarepakket het meeste leiden door een inschatting van in hoeverre zij denken ermee uit de voeten te kunnen.

De manier waarop u uw doelgroep dient te benaderen is totaal afhankelijk van de factoren die middels onderzoek geïdentificeerd worden als de sterkste voorspellers van het gewenste gedrag: het aanschaffen van uw softwarepakket. Het is belangrijk dat u in uw communicatie naar uw doelgroep inspeelt op die geïdentificeerde voorspellers. Doet u dat niet, dan loopt u een groot risico dat uw communicatie niet effectief zal zijn! En u niet het gewenste gedrag binnen uw doelgroep stimuleert.

Science for Stragey is gespecialiseerd in gedragswetenschappelijk onderzoek naar de voorspellers van gedrag. Middels een surveyonderzoek kunnen wij voor uw doelgroep in kaart brengen wat nu de belangrijkste voorspellers zijn van het gedrag dat u van uw doelgroep wenst. Wij adviseren u op basis van de resultaten van het surveyonderzoek hoe u het meest effectief uw doelgroep kunt benaderen en zo tot een optimale communicatiestrategie kunt komen.

Wat wij bieden:

  • In overleg met u stellen wij een op maat gemaakte surveylijst op waarmee wij de voorspellers van het door u gewenste gedrag binnen specifiek uw doelgroep achterhalen.
  • Wij helpen u de surveylijst te verspreiden onder uw doelgroep om de noodzakelijke gegevens over gewenst gedrag te verzamelen.
  • Met geavanceerde statistische analyses verwerken wij de verzamelde gegevens en zetten in een overzichtelijk rapport uiteen hoe u het beste uw doelgroep kunt benaderen gezien de middels het onderzoek geïdentificeerde sterkste voorspellers van het gewenste gedrag.

Gemeenten

Inzicht in de voorspellers van gewenst gedrag kan zeker ook voor gemeente zeer relevant zijn. Op vele terreinen willen gemeenten immers bepaald gedrag onder burgers stimuleren. Gemeenten willen dat burgers (op tijd) voldoen aan belastingverplichtingen. Gemeenten willen burgers ertoe aanzetten hun afval op de gewenste manier in te zamelen. Gemeenten willen burgers betrekken bij het volbrengen van de energietransitie. Gemeenten willen burgers laten meedenken over belangrijke beslissingen die zij moeten nemen ten aanzien van nieuw beleid of nieuwe bestemmingsplannen.

Maar hoe krijg je burgers nu op al deze terreinen zover dat zij ook daadwerkelijk in beweging komen, en wel op de manier die gemeenten wensen? Lees daarover in deze brochure.