De Perfecte Match

De Perfecte Match

U hebt een functie vacant en zoekt de sollicitant die het beste die functie kan vervullen. Hoe doe je dat? Door cv’s te lezen? Gesprekken met kandidaten aan te gaan? Heel logisch allemaal, maar heeft u er al weleens aan gedacht om sollicitanten een assessment te laten doen op basis waarvan u goed kunt inschatten in hoeverre een sollicitant geschikt is voor de vacante functie? Science for Strategy biedt het assessment ‘De Perfecte Match’ aan.

De Perfecte Match gaat uit van het principe dat inzicht krijgen in hoe een medewerker zich gedraagt, als ook in welke factoren dat gedrag veroorzaken, cruciaal is voor het realiseren van een match tussen een sollicitant en een vacante functie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijker is te weten wat het gedragsprofiel is van een sollicitant voor het realiseren van een match, dan te weten welke werkervaring een sollicitant heeft en hoe het cv van hem of haar eruit ziet.

Door het middels een assessment analyseren van het gedrag van een sollicitant, kan De Perfecte Match informatie geven over hoe geschikt een sollicitant is voor een bepaalde functie. Uit het assessment blijkt namelijk in hoeverre het gedrag van een sollicitant vergelijkbaar is met het gedrag van huidige medewerkers in dezelfde functie, als ook hoe goed een sollicitant past bij de organisatie waar hij of zij solliciteert.

De vergelijking tussen een sollicitant en de huidige werknemers in dezelfde functie kunnen wij maken doordat wij, voordat we een sollicitant het assessment laten afnemen, eerst de huidige werknemers hetzelfde assessment laten afnemen. Zo ontstaan benchmarks met informatie over de gedragingen van de huidige medewerkers, waartegen wij de scores van de sollicitant kunnen afzetten om de geschiktheid voor een vacante functie te bepalen.

Zeker ook als u meerdere kandidaten hebt voor een vacante functie, biedt De Perfecte Match u snel inzicht in welke van die kandidaten het beste past bij uw organisatie. De Perfecte Match is uiteraard ook uitermate geschikt voor wervings- en selectiebureaus. Zij kunnen hun plaatsingsstrategie op De Perfecte Match baseren.

Wat wij bieden:

  • Wij nemen een op wetenschappelijke inzichten gebaseerd gedragsassessment af onder uw huidige werknemers.
  • Wij nemen hetzelfde assessment af onder één of meerdere kandidaten voor een vacante functie.
  • Wij presenteren middels een handzaam en overzichtelijk rapport de uitkomsten van het assessment: matcht een kandidaat beperkt, redelijk of goed met de huidige werknemers?