Bedrijfsscan

Bedrijfsscan

Kent u dat gevoel dat uw bedrijf heel aardig presteert, maar dat het nog beter kan? Maar hoe dan precies? Om die vraag te beantwoorden is het allereerst belangrijk inzicht te hebben in of de wensen en behoeften van uw klanten en medewerkers matchen met hoe u zelf die wensen en behoeften inschat, alsmede met wat de daadwerkelijke ervaringen van klanten en medewerkers met uw bedrijf zijn. Science for Strategy kan u dit inzicht bieden.

Om uw bedrijf optimaal te laten presteren is het van belang om te voldoen aan de wensen en  behoeften van uw klanten en medewerkers. Science for Strategy kan middels een scan voor u in kaart brengen of hiervan daadwerkelijk sprake is. Om dit op wetenschappelijk verantwoorde en betrouwbare wijze te kunnen vaststellen, is het belangrijk om:

  • onder leidinggevenden binnen uw bedrijf te meten hoe zij inschatten welke wensen en behoeften uw klanten en medewerkers hebben;
  • onder klanten te meten wat daadwerkelijk hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van de producten/diensten die uw bedrijf levert, als ook wat hun daadwerkelijke ervaringen zijn;
  • onder medewerkers te meten wat daadwerkelijk hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van hun werk, als ook wat hun daadwerkelijke ervaringen zijn.

Met geavanceerde statistische analyses kan Science for Strategy in kaart brengen waar (1) door leidinggevenden ingeschatte wensen en behoeften, (2) daadwerkelijke wensen en behoeften van klanten en medewerkers en (3) daadwerkelijke ervaringen van klanten en medewerkers significant van elkaar verschillen. Dit biedt u kennis over waar u middelen op zou moeten inzetten om ervoor te zorgen dat u met uw producten en/of diensten of met uw arbeidsvoorwaarden aansluit op de daadwerkelijke wensen en behoeften van klanten en medewerkers. Zo kunt u goed geïnformeerd  een strategie bepalen om nog beter te presteren dan u nu al doet. En u voorkomt dat u middelen inzet op gebieden die verder geen bijdrage zullen leveren aan het beter presteren van uw bedrijf, aangezien de wensen en behoeften van klanten en/of medewerkers op die gebieden al voldoende worden bevredigd.

Wat wij bieden:

  • In overleg met u stellen wij een op maat gemaakte surveylijst op waarmee wij voor de voor uw bedrijf relevante aspecten meten welke wensen en behoeften leidinggevenden van uw bedrijf denken dat uw klanten en medewerkers hebben.
  • Wij stellen vergelijkbare vragenlijsten op waarmee wij onder uw klanten en/of medewerkers meten welke wensen, behoeften en ervaringen zij hebben met uw bedrijf.
  • Met geavanceerde statistische analyses verwerken wij de met de verschillende vragenlijsten verzamelde gegevens en zetten in een overzichtelijk rapport uiteen waar door leidinggevenden ingeschatte wensen en behoeften significant verschillen van de wensen, behoeften en ervaringen van klanten en/of medewerkers.