Privacybeleid

Persoonsgegevens

Uw privacy is voor Science for Strategy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in is gegaan per 25 mei 2018. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze netjes gebruiken en verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uw graag uit wat we doen met uw persoonsgegevens. Indien u hierover vragen heeft of wanneer u graag wilt weten welke gegevens we bijhouden, neem dan contact op met Science for Strategy via info@scienceforstrategy.nl.


Communicatievraag stellen of offerte aanvragen
Wanneer u bij ons een communicatievraag indient of een offerte aanvraagt, gebruiken wij persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Bij het betalen van een factuur krijgen we informatie over de betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij de NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van de door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze informatie tot de betaling is afgerond en conform de wettelijke bewaarplicht 7 jaar daarna.


Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij bijvoorbeeld onze diensten wijzigen, moeten wij mogelijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
E-mail: info@scienceforstrategy.nl
Telefoon: 06 23411648
Adres: Donnerlaan 5, 2672BW Naaldwijk

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 december 2019.