Blogs

Need to know: is uw doelgroep betrokken en bekwaam?

Weet u in hoeverre uw doelgroep betrokken is bij uw product of dienst? En weet u hoe moeilijk of makkelijk het is voor de leden van uw doelgroep om uw product of dienst af te nemen? Waarom het antwoord op deze twee vragen van belang is voor het optimaal opzetten en uitvoeren van uw marketingstrategie…

Read more

Even voorstellen: TOM

Hoe kun je mensen stimuleren te investeren in iets wat niet direct, maar pas op langere termijn voordeel voor hen oplevert? Want waarom zou iemand investeren in zonnepanelen of een warmtepomp als dat in eerste instantie veel geld kost? Geld dat diegene liever besteedt aan zaken die direct voldoening geven. Een vakantie bijvoorbeeld. Enter: TOM…

Read more

Het is niet anders: kandidaten selecteren is ‘saai’ werk.

Niet alleen wervings- en selectiebureaus, maar eigenlijk alle werkgevers komen wel eens in de situatie dat zij voor een vacante functie een keuze moeten maken uit verschillende kandidaten. De vraag is dan: hoe identificeer je hieruit de meest geschikte kandidaat, een toekomstige topwerknemer? Een overvloed aan (soms een beetje gekke) methoden Om deze vraag te…

Read more

Hoe we mensen kunnen aanzetten om meer te sparen.

De laatste tijd ben ik mijzelf meer gaan verdiepen in de psychologie achter poker en hoe deze psychologie eventueel kan helpen bij het maken van goede keuzes onder druk. Poker is in deze een prima metafoor voor de fases in ons leven waarin we moeten reageren en anticiperen op het onverwachte. In een door het…

Read more

Gedragsverandering realiseren is EAS(t)Y.

Science for Strategy maakt voor haar dienstverlening gebruik van inzichten uit vier decennia gedragswetenschappelijk onderzoek. En zoals u zult begrijpen, dat zijn er nogal wat. Daarbij zijn niet al die inzichten voor de leek even gemakkelijk te doorgronden en te begrijpen. De wetenschappelijke literatuur erover is soms best complex. Eén van onze speerpunten is daarom…

Read more

Concurrentievoordeel door gedragswetenschap.

Gedragswetenschap. Vanzelfsprekend houden wetenschappers zich er mee bezig. Maar ook techgiganten als Facebook en Snapchat gebruiken het. Evenals overheden. En eigenlijk zou u het ook moeten gebruiken. Waarom? Omdat, als u inzichten uit de gedragswetenschap weet toe te passen of zelfs te integreren in uw organisatie, de kans groot is dat u een concurrentievoordeel behaalt.…

Read more

De sociale norm: hoe communiceer je die?

Eén van de specialismen van Science for Strategy is onderzoek naar de voorspellers van gedrag. Met de resultaten van dergelijk onderzoek kunnen bedrijven en overheden gewenst gedrag binnen hun doelgroepen op effectieve wijze stimuleren. Uiteraard zijn er vele mogelijke voorspellers van gedrag. Een voorbeeld van zo’n voorspeller is de sociale norm. Met de sociale norm…

Read more

Het belang van woordkeuze voor gewenst gedrag in coronatijd.

Na een maandenlange periode van lockdownmaatregelen als reactie op de uitbraak van het coronavirus, proberen we stapje voor stapje ons ‘normale’ leven weer op te pakken. Daarbij is het belangrijk om ons op een bepaalde manier te blijven gedragen, zo lang er geen vaccin is tegen het coronavirus. U weet het inmiddels wel: anderhalve meter…

Read more

Gedrag is belangrijker dan mening.

Stel, u heeft een nieuwe productvariant ontwikkeld van bijvoorbeeld een tomaat, met een nog betere smaak dan andere tomaten. Hoe weet u nu of potentiële klanten de intentie kunnen hebben die nieuwe variant te kopen? Vaak wordt dit onderzocht door mensen deze te laten proeven en hen te vragen wat zij van de tomaat vinden. Oftewel: wat is hun mening en hoe waarderen ze de nieuwe tomaat?

Read more